Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Peter Svensson , pp. 18. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Peter Svensson
Titel / Title: Hearty Horror
Abstrakt Abstract:

I denna text diskuterar jag produktionen av Hearty Horrors, ett spel programmerat och designat helt i flash. Jag diskuterar svårigheterna för de olika delarna i att skapa ett spel. Tankar och jämförelser mellan onda och goda karaktärer och vad man, som speldesigner, bör och inte bör göra för att få spelare att känna sig manade att spela vidare.

In this text I discuss the production of Hearty Horrors, a game programmed and designed completly in flash. I discuss the difficulties of diffrent parts in the making of a game. Thoughts and comparances are made between evil and good characters and what you, as a gamedesigner, should and should not do to make the player want to continue playing.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development

Nyckelord / Keywords: Flash, Actionscript 3, Design, Spel, Game, Beat-Em-Up

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ref-hearty.horrors-pesf05.pdf (1712 kB, öppnas i nytt fönster)