Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hanna Celinska; Ann Gabrielsson , pp. 38. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Hanna Celinska, Ann Gabrielsson
Titel / Title: En studie om spridning av modeller inom produktkalkylering
Abstrakt Abstract:

Syftet med vår studie är att finna faktorer till spridningen av kalkylmodellerna Activity-based costing (ABC), Target costing (TC) och Kaizen costing (KC). Detta gör vi genom att använda oss av kvalitativ ansats och genomföra intervjuer vid sex tillverkande företag. Vi kan se influenser av spridningen av modellerna ABC, TC och KC i studiens företag. Det har visat sig att företagen tillämpar ”traditionell” produktkalkylering med inspiration av ABC-modellen. Vidare har det framkommit att respondenterna ser TC och KC snarare som en filosofi än som en konkret kalkylmodell. Vi anser att modellerna existerar i vissa av studiens företag, även om det inte uttrycks i konkreta termer.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Ekonomistyrning, Activity-based costing (ABC), Target costing (TC), Kaizen costing (KC), Produktkalkylering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/23/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Herick Gyllberg
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: celinska, gabrielsson.pdf (263 kB, öppnas i nytt fönster)