Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Engström; Farveh Vahedi , pp. 40. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Kristina Engström, Farveh Vahedi
Titel / Title: Customer Relationship Management - hur tillämpas detta i företagen?
Översatt titel / Translated title: Customer Relationship Management - how do companies apply it?
Abstrakt Abstract:

Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att med hjälp av enkäter och de kriterier som finns i teorin undersöka hur långt de medverkande företagen har kommit i deras framgång gällande Customer Relationship Management.

Metod: Vi har gjort en kvantitativ enkätundersökning där vi har tillfrågat 30 företag i Ronneby. Vi har sedan analyserat detta utifrån diagram som vi har fått fram i Excel.

Slutsatser: De flesta företagen i Ronneby är bara i början av CRM och de kan med enkla medel komma mycket längre.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Customer Relationship Management, CRM, Marketing

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 10/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Danborg
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: engstrom_vahedi.pdf (261 kB, öppnas i nytt fönster)