Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Bryggman; Cecilia Petersson , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Linda Bryggman, Cecilia Petersson
Titel / Title: Närståendes upplevelser i samband med palliativ vård i hemmet
Översatt titel / Translated title: Family caregivers experiences from palliative care at hom
Abstrakt Abstract:

I den palliativa vården i hemmet kring patienten fanns närstående som påverkades känslomässigt. Sjuksköterskan ska förebygga sjukdom och ohälsa utifrån närstående och patientens bethov samt minska lidande och ge möjlighet till en värdig död. Närstående som blev bemötta på ett bra sätt av sjuksköterskan upplevde inte patientens död som oväntad. Olika former av vård i hemmet har ökat och detta pekar på att allt fler människor kommer att dö i det egna hemmet. Syftet med studien var att studera närståendes upplevelser i samband med palliativ vård i patientens hem. Metoden var en litteraturstudie där sju kvalitativa vetenskapliga studier användes, vilka valdes ut med hjälp av Polit och Hunglers metodmodell. Graneheim och Lundmans analysmodell användes för att få fram resultatet. Resultatet visade att upplevelserna trängd, oro, utsatthet, kärlek och trygghet var centrala begrepp för närstående. Slutsatsen var att närståendes upplevelser var likartade och att sjuksköterskan ska ha kännedom om att alla upplevelser är individuella.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: närstående, upplevelser, palliativ vård, hem, hemsjukvård

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/12/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
bfr@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bryggman&petersson.pdf (1178 kB, öppnas i nytt fönster)