Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Josefine Carlsson , pp. 81. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2003.

The work

Författare / Author: Josefine Carlsson
Titel / Title: Ystad hamn i förändring
Abstrakt Abstract:

Delar av Ystad hamn står inför stora förändringar. På
plankontoret i Ystad har man länge sneglat på ett område i västra
delen av hamnen som ett möjligt omvandlingsområde eftersom
dagens verksamheter i området inte längre är beroende av sitt läge
vid vattnet. Våren 2003 hölls ett parallellt uppdrag om platsen.
Det centrala läget är värdefullt och i området finns stadens
småbåtshamn som är i stort behov av ytterligare båtplatser. Delar
av området kommer att störas av buller från färjelägren så dessa
lämpar sig inte för bostadsbebyggelse. Mot småbåtshamnen i
väster finns möjligheter att göra ytterligare utfyllnader, något som
föreslås i båda de förslag som presenteras i detta arbete.
Förslag I bygger på en utfyllnad längs den västra kajen som gör
piren ca 50 meter bredare. På så sätt blir kajen bred nog för två
kvarter. Verksamhetsbyggelsen som vetter mot färjehamnen får
en mer kompakt karaktär för att skydda övrig bebyggelse från
buller.
Förslag II har formen av en cirkel som skär in i en kvadrat.
Kvadraten representerar verksamheterna inom hamnen medan
cirkeln symboliserar boende och rekreation. Cirkelformen bildar
en kringbyggd lagun för småbåtshamnen.
De båda förslagen syftar till att ge Ystad en stadsdel vid vattnet.
Förslagen skapar många nya bostäder, nya lokaler för lättare
verksamheter eller kontor samt en samlingsplats för såväl boende
i Ystad som för turister.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: hamn, waterfront, stadsplanering, ystad

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jakobsson
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: Ystad kommun