Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Franck Emmerich , pp. 60. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Franck Emmerich
mau@bth.se
Titel / Title: Profitable business model for an open source, freeware
Översatt titel / Translated title: Profitabel affärsmodel för ett open source freeware program
Abstrakt Abstract:

The purpose of this work has been to understand how to finance a General Public License (GPL) software for a non-mass market product. The solution is licensed under GPL and is given out for free. A survey has been done to form a base for the business case and prove if profitability is at all possible. The results indicates a possibility to generate a sustainable business model for the software.
In this work also some actions are recommended to be taken.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Detta arbete syftar till att förstå om det är möjligt att finansiera en General Public License (GPL) mjukvara för en icke massmarknad. Mjukvaran är licensierad under GPL och distribueras fritt. En enkät undersökning har gjorts som bas för business caset samt för att undersöka om det finns en möjlighet till lönsamhet. Resultatet indikerar att det finns en möjlighet till att skapa en hållbar affärsmodel. I detta arbeta rekommenderas även åtgärder som kan göras.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Open Source, Business model, Eumos, Freeware

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 03/14/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Klaus Solberg Söilen
kss@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Eumos, Aspera
Anmärkningar / Comments:

Phone: +49 173 2594461
Email: Franck_emmerich@hotmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c uppsats 20050311 arkivex.pdf (2258 kB, öppnas i nytt fönster)