Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christian Nordeborg , pp. 79. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Christian Nordeborg
nordeborg@yahoo.com
Titel / Title: Finansfunktionen - Från kameralt till strategiskt och affärsutvecklande fokus
Översatt titel / Translated title: The finance function - with a strategic and business oriented focus
Abstrakt Abstract:

Hur chefer kan styra sina företag på ett strategiskt vis med hjälp av prestationsmätningssystem och hur finansfunktionen kan hjälpa till att implementera företags strategi.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: How managers can govern their companies in a strategic way with help of performance management systems and how the finance function can be of assistance to implement the company strategy.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: prestationsmätningssystem, balanserad verksamhetsstyrning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)
Registreringsdatum / Date of registration: 06/27/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg
hgy@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: xxx magisterarbete_finansfunktionen 28 dec.pdf (385 kB, öppnas i nytt fönster)