Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Agneta Bladh; Erika Mattisson 2004:01, pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Agneta Bladh, Erika Mattisson
Titel / Title: Familjemedlemmars upplevelser i samband med cancer hos barn
Översatt titel / Translated title: Families experiences of children with cancer
Abstrakt Abstract:

Att ha barn eller ett syskon som är sjukt i cancer innebär en stor omställning för alla familjemedlemmar och skapar många nya upplevelser. Varje familjemedlem ser dessa upplevelser olika beroende på kön, ålder, stödjande miljöer både på sjukhuset och privat samt cancerns art. Syftet har varit att beskriva familjemedlemmars upplevelser i den förändrade familjesituation som uppstår i samband med cancer hos barn. Studien har genomförts som en litteraturstudie, där resultatet bygger på skönlitterära böcker skrivna av familjemedlemmar till barn med cancer. Resultatet presenterades i olika kategorier (upplevelser), dessa var rädsla, utsatthet, skuld, ilska, sorg, trygghet och glädje/tacksamhet och det visade sig att familjemedlemmarna upplevde dessa situationer på olika sätt. Slutsatsen var att de olika familjemedlemmarna upplevde sitt barns/syskons cancersjukdom olika.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Familjen, föräldrar, syskon, barncancer, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
christel.borg@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: familjemedlemmars upplevelser.pdf (1901 kB, öppnas i nytt fönster)