Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Frodlund; Andreas Lindgren; Fredrik Wildt Persson , pp. 33. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Fredrik Frodlund, Andreas Lindgren, Fredrik Wildt Persson
johan.claesson@bth.se
Titel / Title: BarnABC
Abstrakt Abstract:

This project is a learning CD-ROM production aimed at first-time parents. It is using both sound and images, moving as well as non-moving. The purpose of the production is to be an interesting alternative to traditional books. We have been looking at similar productions like drivers license educational CD-ROMs and encyclopedias for inspiration and ideas on how to proceed. In order to give the content some dynamics, we've also added the element of 3D-animated sequences.

The application is supposed to be run as a simple executable file with flash embedded. This will eliminate the need for third party software installation. The whole concept is to make the application as simple and as userfriendly as possible.

In addition to the CD-ROM, we've also created a web site to help market the product and give our client the ability to update the content on their own. Future buyers of the product will also be able to order the CD-ROM via a form on the web site.

This product has been created using vector based graphics through applications such as Adobe Illustrator and Macromedia Flash MX. The 3D rendered sequences has been created using Alias Maya. The production has also been complemented with a speaker.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Projektet är en läro-CD riktad till förstagångsföräldrar som med ljud och bild, såväl rörlig som stillbild, ska kunna erbjuda ett mer intressant alternativ till böcker. Mallen för vår skapelse har varit liknande CD-produktioner som till exempel körkortsprogram och encyklopedier. För att skänka lite mer dynamik till innehållet har vi även lagt in rörliga bilder i form av 3D-animationer.

Applikationen är tänkt att kunna köras som en fristående programfil som har flash inbäddat. Detta ska eliminera behovet av att installera tredjepartsmjukvara på datorn. Hela konceptet går ut på att applikationen ska vara så enkel och användarvänligt som möjligt.

Utöver själva CD-produkten fick vi även i uppdrag att skapa en webbsida som ska hjälpa marknadsföra produkten och ge vår beställare chansen att på egen hand kunna uppdatera sidan. Via sidan ska framtida kunde kunna beställa CD-skivan via ett formulär.

Denna produktion är skapad med vektoriserad grafik med hjälp av Adobe Illustrator och Macromedia Flash MX samt 3D-renderade filmsekvenser skapade i Alias Maya. Produktionen har även kompletterats med en speaker.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Datavetenskap - Computer Science\General
Humaniora - the Humanities\Pedagogy
Nyckelord / Keywords: flash, maya, 3D, web, cms, learning, children

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Johan Claesson
johan.claesson@bth.se
Examinator / Examiner: Johan Claesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: 4M Projektet, ALMI, Blekinge Tekniska Högskola ,Landstinget Blekinge
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion-barnabc.pdf (198 kB, öppnas i nytt fönster)