Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sandra Jönsson; Therese Melin , pp. 29. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Sandra Jönsson, Therese Melin
dur99sjs@student.bth.se, dur00tme@student.bth.se
Titel / Title: En guide till antivirusprogram - ett hjälpmedel för hemanvändare
Abstrakt Abstract:

Detta arbete handlar om antivirusprogram och vad det finns för hjälpmedel för hemanvändare utan teknisk bakgrund att finna det antivirusprogram som passar dem bäst. Målet med arbetet är att producera en guide för hemanvändare som ska hjälpa dem inför deras val av
antivirusprogram.

I detta arbete har tre olika metoder använts för att besvara de frågor och den hypotes som ställts. Först gjordes en litteraturstudie där bakgrundsmaterial inhämtades. Nästa steg var att genomföra intervjuer med experter inom området för att ta reda på vad guiden skulle innehålla. Som sista steg utfördes en enkätundersökning som riktade sig till hemanvändare för att ta reda på om den framtagna guiden besvarade hypotesen.

Enkätundersökningen besvarades av både hemanvändare med och utan teknisk bakgrund. Detta gjordes för att få fram synpunkter på om guiden var tillräckligt lättförståelig för en hemanvändare utan teknisk bakgrund och för att ta reda på om guiden skulle hjälpa dem inför deras val av antivirusprogram.

Resultaten av enkätundersökningen ledde oss fram till slutsatsen att en guide för hemanvändare behövs och att den guide som producerats i detta arbete skulle kunna vara till hjälp för hemanvändare inför deras val av antivirusprogram.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Nyckelord / Keywords: virus, antivirusprogram, guide, hemanvändare, hjälpmedel

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Tony Gorschek
tgo@bth.se
Examinator / Examiner: Gouhua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: jstm030605.pdf (277 kB, öppnas i nytt fönster)