Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Gustaf Almgren; Christopher Fogelqvist; Anders Tjädermark BTH-IMA-EX--2001/C-06--SE, pp. 169. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2001.

The work

Författare / Author: Gustaf Almgren, Christopher Fogelqvist, Anders Tjädermark
Titel / Title: Nytt koncept för linspridning
Översatt titel / Translated title: New concept for line control
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning
Projektet, Nytt koncept för linspridning, vilket tillhandahölls av Abu Garcia, bestod i att vidareutveckla multiplikatorrullen, Ambassadeur Classic 5000c.
Målet var att konstruera en multiplikatorrulle, med vilken fritt utkast erhålls. På dagens multiplikatorrullar passerar linan genom linspridaren, detta medför att linan följer linförarens rörelse under utkastet. Till följd av linförarens rörelse genereras friktion, vilket i sin tur ger ett kortare kast. För att öka kastlängden, skall linspridaren ej vara i kontakt med linan under utkastet. Det är dock viktigt att linan sprids direkt på spolen vid påbörjad invevning. Anledningen är att minimera risken för frivarv, vilket kan orsaka problem vid nästkommande utkast.
Med hjälp av Fredy Olssons metod för produktutveckling, har 12 stycken principförslag utarbetats. Efter viktning av förslagen mot de uppställda kriterierna för konstruktionen, beslutades att två förslag skulle föras vidare till primärkonstruktionsfasen.
I början av primärkonstruktionen gjordes bedömningen att avsluta vidareutvecklingen av det ena förslaget, på grund av evighetsskruvens komplexa geometri. Ytterligare en orsak till beslutet var att Abu själva undersökt möjligheten att låta linan spridas direkt av evighetsskruven, vilket dessvärre skett utan framgång.
Under primärkonstruktionen utvecklades de delar och detaljer som skulle bilda den slutgiltiga konstruktionen. De flesta delarna detaljkonstruerades då de inte fanns att beställa som färdiga komponenter. För att framställa de olika detaljerna har 3D-verktyget I-DEAS använts.
Prototypfasen består av tillverkning av detaljer som har konstruerats samt att beställa komponenter. Vid utprovningen säkerställs produktens funktionssätt, men tidsbrist har förhindrat utförandet av denna fas.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Summary
The degree project, New concept for spreading line, consists of further development of a baitcasting reel. The baitcasting reel that was used as a starting-point was Ambassadeur Classic 5000c, which is a former product. Abu Garcia is the company that initiated the project.
The purpose consisted of designing a baitcasting reel, which could provide free casts. At today's baitcasting reel is the line forced to pass through the mechanism that spreads the line. This causes the line to follow the motion from the spreader-mechanism, during the cast. Because of this fact there will be a great deal of friction, which results in a shorter cast. If the spreader-mechanism would not be in contact with the fishing-line during the cast, it would provide a longer cast. It is important that the spreader-mechanism spreads the line at once when the user starts winding it up. If not, the line will create disorder on the spool, which may prevent the next cast.
Integrated Product Development created by Professor Fredy Olsson, consists of a concept, a primary and a prototype design phase and has been used through the project. Twelve different principal suggestions due to the problem were produced in the concept design phase. These suggestions were further developed and evaluated. Two suggestions were brought into the primary design phase, which resulted in one finally product solution.
There were two different solutions in the beginning of the primary design phase. One solution was based on an endless screw, which makes it possible to spread the line on the spool. Abu Garcia has investigated this matter according to the complex geometry of the endless screw. There for has no further development of this proposal been performed.
During the primary concept phase parts were developed, components selected and also detail constructions of new parts were performed. The finally concept were produced with facilities like I-DEAS, which is a 3D-tool.
The prototype design phase consist of manufacturing the parts and to make them fit together with the other parts and components. A test of the final product should also have been done, however a lack of time has prevented this.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Fritt utkast, Längre kast, Nytt koncept, Linspridning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Holma, Mats Walter
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Abu Garcia i Svängstad