Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eleonor Björklund; Sara Kristiansson; Maria Lorentzon , pp. 61. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Eleonor Björklund, Sara Kristiansson, Maria Lorentzon
eleonor_bjorklund@hotmail.com, sara_kristiansson@hotmail.com, marialorentzon@hotmail.com
Titel / Title: Kommunikation och informations betydelse vid förebyggande av utbrändhet
Översatt titel / Translated title: Communication and information´s importance to prevent burnout
Abstrakt Abstract:

SYFTE: Genom att studera kommunikation och information inom organisationer vill vi förstå vilken betydelse dessa faktorer har för implementeringen av åtgärder, för att förebygga utbrändhet.

METOD: Vi valde att genomföra en kvalitativ studie på två organisationer, en privat och en offentlig. För att samla in vår empiriska data genomförde vi intervjuer med individer på olika positioner inom respektive organisation.

SLUTSATS: Vår slutsats är att kommunikation och information har stor betydelse vid implementering av åtgärder, för att förebygga utbrändhet.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: kommunikation, information, implementering, utbrändhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg, Marie Hemming
henrick.gyllberg@bth.se, marie.hemming@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/