Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helena Andersson; Lena Gustafsson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Helena Andersson, Lena Gustafsson
Titel / Title: Hur den förändrade sexualiteten kan påverka mannens självbild och relationer efter behandling av prostatacancer
Abstrakt Abstract:

Varje år får allt fler män diagnosen prostatacancer och behandlas för sjukdomen. Detta innebär också att fler män drabbas av de biverkningar som behandlingen kan medföra. Impotens ar en vanlig biverkning. Syftet med studien var att belysa hur den förändrade sexualiteten i samband med behandling av prostatacancer kan påverka mannens självbild och relationer. Metoden som använts var litteraturstudie. Resultatet visar, att förlorad potens påverkar mannens välbefinnande eller lidande gällande sexualitet. Dessa förändringar leder ofta till att mannens självbild och identitet tar skada. Detta påverkar i sin tur mannens relation med sin partner och andra. I diskussionen framkommer vikten av sjuksköterskans förståelse samt bemötande av dessa ofta äldre män, då sexualitet fortfarande ar ett tabubelagt område för dem. En tänkbar omvårdnadsintervention är att använda sig av PLISSIT-modellen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: prostatacancer, impotens, erektil dysfunktion, omvårdnad, livskvalitet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 4_hur_det_forandrade_ht05.pdf (2983 kB, öppnas i nytt fönster)