Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Simon Björkman; Micael Törnblom BTH-IMA-EX--2003/C-13--SE , pp. 133. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2003.

The work

Författare / Author: Simon Björkman, Micael Törnblom
mtc00313@student.bth.se
Titel / Title: Metod och anordning för åstadkommande av stegrande presskraft i balpress
Översatt titel / Translated title: Method and device for producing escalating pressforce in a balepress
Abstrakt Abstract:

Det finns flera olika sätt att konkurrera med en balpress på marknaden. Ett
av dessa är att minska cykeltiden för en komplett pressoperation. Härav
formulerades en problemställning som lade grunden för examensarbetet.
Problemställningen löd ”Metod och anordning för åstadkommande av
stegrande presskraft i balpress, Nättraby Verktyg AB.”
Sambandet mellan minskad cykeltid och stegrande presskraft gav lösningen
med varierande hastighet på pressplattan. För att lösa problemet valdes en
frekvensomriktare som omriktar matningsfrekvensen till elmotorn. Då
ingen presskraft erfordras utnyttjas motorns fulla effekt till att förflytta
pressplattan med en högre hastighet. När högre presskraft erfordras så
minskar matningsfrekvensen och motorn antar en lägre vinkelhastighet men
ett högre vridmoment.
Resultatet är en balpress med en varierande hastighet och stegrande
presskraft som pressar samman en bal med en tidsvinst på 20 minuter
jämfört med den nuvarande balpressen NP80, som Nättraby Verktygs AB
tillverkar idag.
Tillvägagångssättet har varit att först utarbeta en detaljerad
kravspecifikation som var till stor hjälp vid det fortsatta utvecklingen av
produktförslag. Sedan har delar av metoden för Integrerad
produktutveckling av Fredy Olsson används för att sortera de kriterier som
uppställdes i kravspecifikationen. Vid framtagning och utvärdering av
produktförslagen viktades kriterierna mot förslagen för att sedan få fram det
förslag som bäst motsvarar de krav och önskemål som angivits. Förslaget
benämns ”frekvensomvandlaren”.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: balpress, stegrande presskraft

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Virtuell produktutveckling och design/Virtual product development and design
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Magnus Ericsson
magnus.e@nva.se
Examinator / Examiner: Morgan Klang
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Nättraby Verktygs AB