Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jessica Alvarsdotter , pp. 30. Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health, 2001.

The work

Författare / Author: Jessica Alvarsdotter
Titel / Title: SPRÅKETS BETYDELSE I OMVÅRDNADEN AV ÄLDRE MED EN ANNAN KULTURELL BAKGRUND ÄN DEN SVENSKA
Abstrakt Abstract:
Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: kommunikation, språk, tvåspråkig, omvårdnad, transkulturell omvårdnad

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: första sidan till examensarbetet 10 p.pdf (10 kB, öppnas i nytt fönster)