Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Monika Bondegaard-Lautrup; Anna De Pedis , pp. 18. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Monika Bondegaard-Lautrup, Anna De Pedis
Titel / Title: Bröstcancersjuka kvinnors uppfattning av vårdpersonalen i mötet vid cytostatiskabehandling
Abstrakt Abstract:

Bröstcancer är ett av de största hälsoproblem för kvinnor i Sverige. Syftet med studien var att belysa bröstcancersjuka kvinnors uppfattning av ömsesidig förståelse i det vårdande mötet med vårdgivaren vid cytostatikabehandlingen. Studien baserades på tre självbiografiska skönlitterära böcker och materialet bearbetades genom en innehållsanalys. Resultaten visade en majoritet av uppfattningar som bekräftade den ömsesidiga förståelsen i mötet. Denna bekräftelse framtonas av en situation som skapar trygghet. Dockk uppfattades begränsningar i form av försummade känslor hos kvinnorna. Fler studier bör göras i det valda ämnet i syfte att öka kompetensen hos personalen vilket ökar den ömsesidiga förståelsen i det vårdande mötet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: bröstcancer, cytostatika, mötet, ömsesidig förståelse, uppfattning, vårdgivare

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Louise Stjernberg
lst@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bondegaard-lautrup&de_pedis.pdf (1003 kB, öppnas i nytt fönster)