Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lowe Kisiel , pp. 58. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Lowe Kisiel
lowe_kisiel@hotmail.com
Titel / Title: Varvsstaden, förslag till stadsomvandling
Översatt titel / Translated title: Varvsstaden, proposal to city renewal
Abstrakt Abstract:

Mitt examensarbete går ut på att ge förslag till stadsomvandling av ett industriområde i centrala Malmö, även kallat Varvsstaden.
Förslaget skall framförallt fungera som underlag och inspirationskälla till exploatering av området under förutsättning att industriföretagen flyttat ut.
En inventering av området har gjorts, där de befintliga och planerade förutsättningarna studerats.
Tyngdpunkterna i förslaget bygger på strukturen och kopplingarna mot omgivningen, men målet är också att skapa en funktionsblandad, integrerad och attraktiv stadsdel med ett varierat utbud av bostäder, verksamheter och service.
En viktig aspekt i projekteringen av området är bevarandet av den äldre bebyggelsen inom området och hur man förhåller sig mellan gammalt och nytt. Även den frågan har jag utrett, dock i en mindre omfattning.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Stadsförnyelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 02/06/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellquist
Examinator / Examiner: Thomas Hellquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Observera! I den webbbaserade versionen som ligger på arkiv ex har en del av bilderna en lägre upplösning än i den ursprungliga versionen. Allt för att göra dokumentet lättillgängligt.
Vill ni läsa den ursprungliga verisionen med högre bildkvalite får ni kontakta mig via mejl, så mejlar jag ett exemplar.
lowe_kisiel@hotmail.com.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: varvsstaden, förslag till stadsomvandling.pdf (17675 kB, öppnas i nytt fönster)