Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eriksson Hanna; Gerhardsson Marcus; Lindström Martina; Pour Noroozy Parmis , pp. 19. TKS/Medieteknik, 2003.

The work

Författare / Author: Eriksson Hanna, Gerhardsson Marcus, Lindström Martina, Pour Noroozy Parmis
mt00her@student.bth.se
Titel / Title: Tjejer å Tjejer
Översatt titel / Translated title: Girls an´ Girls
Abstrakt Abstract:

Tjejer å Tjejer är en dokumentär med ungdomar i åldern 14-17 år som målgrupp. Produktionen har gjorts i samarbete med SVT, Sveriges Television, Växjö. Med filmen vill vi visa unga homosexuella tjejer, eller som de medverkande benämner det flator. Vi vill visa dessa i sina sociala sammanhang. Att vara lesbisk och ung betyder inte att man måste leva annorlunda.
För att finna våra karaktärer sökte vi i hela södra Sverige. Vi tog hjälp av diverse organisationer, som RFSL och EKHO. Genom vår casting kom vi i kontakt med många intressanta människor.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: tjejer, dokumentär, ungdomar, SVT, Sveriges Television, homosexuella, flator, lesbisk, karaktär, RFSL, EKHO, casting

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Paul Carlsson
paul.carlsson@bth.se
Examinator / Examiner: Paul Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ex3_slutgiltig_inkl_eng.pdf (153 kB, öppnas i nytt fönster)