Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christine Svensson; Susanne Strandberg BEE 01:08, pp. 45. Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing, 2001.

The work

Författare / Author: Christine Svensson, Susanne Strandberg
td97csv@student.bth.se, susanne.strandberg@minmail.net
Titel / Title: Reporting Management för den interna rapporterings processen med hjälp av verktyget Tivoli Decision Support - TDS
Abstrakt Abstract:

Rapporten inleds med en beskrivning av WM-datas Network Management struktur och Reporting Management behov. Därefter följer en beskrivning av de två analys tekniker Datamining och On Line Analytical Processing (OLAP) vilka är de mest använda databasbaserade tekniker. Verktyget Tivoli Decision Support (TDS) är ett stödssystem som ska underlätta för beslutsfattare inom organisationen. TDS baseras på OLAP ? tekniken och rapporten visar avslutningsvis de möjligheter som verktyget ger avseende WM-datas Reporting Management.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Telekommunikation - Telecommunications
Nyckelord / Keywords: datamining, olap, reporting management

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Data-Telekommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mikael Fältman
mifal@wmdata.com
Examinator / Examiner: Markus Fiedler
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing
Inst för telekommunikation och signalbehandling S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.bth.se/its
I samarbete med / In co-operation with: WMdata AB Bromölla
Anmärkningar / Comments:

Christine Svensson 0454-14926
Susanne Strandberg 0456-22824

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensrapport_wmdata.pdf (843 kB, öppnas i nytt fönster)