Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Louise Dursjö , pp. 57. COM/School of Computing, 2011.

The work

Författare / Author: Louise Dursjö
Titel / Title: Ett gränssnitt blir till, design och implementation av ett grafiskt gränssnitt med inriktning interaktionsdesign och grafik
Abstrakt Abstract:

Gränssnitt finns överallt i vår vardag. Du finner dem i hemmet, i biblioteket, i affären, på tågstationen och till och med i din ficka. Hur kan utvecklingen av ett gränssnitt se ut och vad kan göras för att effektivisera utvecklingen?
Ett gränssnitt kan alltid utvecklas och bli bättre. En gräns måste emellertid sättas för när gränssnittet är redo att komma ut på marknaden. När ska denna gräns sättas?

I uppsatsen analyseras utvecklingen av ett gränssnitt från dess begynnelse fram till första leverans till kund. Utvecklingen av gränssnittet sker iterativt och delleveranser sker till kunden. För att kontrollera gränssnittets användbarhet testas gränssnittet av potentiella användare. Därefter analyseras testerna och utifrån dem presenteras sedan en sista version.

De slutsatser som kunde dras är bland annat att det är bra att så fort som möjligt ta reda på av vilka systemet kommer användas och hur det kommer användas. Det är också bra att ge en känsla av hur systemet kommer fungera redan innan implementationen finns tillgänglig för att på så sätt effektivisera utvecklingen och undvika missförstånd.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Nyckelord / Keywords: interaktionsdesign, grafik, användbarhet, systemutveckling

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hzlkc
Program:/ Programme Data- och systemvetenskap
Registreringsdatum / Date of registration: 06/20/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Hans Tap
hans.tap@bth.se
Examinator / Examiner: Stefan Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011dursjo.pdf (1732 kB, öppnas i nytt fönster)