Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

AnnaKarin Fridh , pp. 98. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: AnnaKarin Fridh
Titel / Title: Läsbar stad - orienterbarhet i Falköping
Abstrakt Abstract:

För nyinflyttade och besökare styr stadens orienterbarhet vad vi upplever genom att stadens platser är olika lätta att hittat. Hur vi upplever staden påverkas av i vilken mån vi förstår dess uppbyggnad och känner oss välkomnade. Men även alla som länge bott i staden har glädje av att den är logiskt strukturerad. Om vi kan röra oss på ett effektivt sätt kan vi snabbare uträtta ärenden. En tydlig bild av omgivningen är en förutsättning för att ge hemstaden betydelse, och det är en grund för känslan av gemenskap och samhörighet i staden. Dessutom finns samband mellan stadens orienterbarhet och trygghet, affärernas kundunderlag samt andelen gång- och cykeltrafik.

Detta arbete handlar om vad som påverkar städers orienterbarhet. Flera olika teorier och metoder har studerats och sedan praktiserats på Falköping. Arbetet syftar till att utarbeta förbättringsförslag som gör det enklare att orientera sig i Falköping. Förbättringar som ökar invånares och besökares förståelse av Falköping och därmed göra det lättare att ta sig runt i staden, uppmuntra till upptäckande och inge trygghet.

Arbetet utgörs av en teoridel som svarar på vad som ger bra respektive dålig orienterbarhet i städer i allmänhet. Del två består av orienterbarhetsanalyser av Falköping.

Del tre ger förslag på hur Falköpings orienterbarhetsförsämrande egenskaper motverkas och de orienterbarhetsbefrämjande egenskaperna stärks. Detta sker genom både mindre och mer övergripande förändringsförslag.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: orienterbarhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: lasbarstad_lowres.pdf (2514 kB, öppnas i nytt fönster)