Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Niklas Burman; Kristofer Nilsson , pp. 70. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2008.

The work

Författare / Author: Niklas Burman, Kristofer Nilsson
nibu03@student.bth.se, krni05@student.bth.se
Titel / Title: Koordination? -FULLT! 5 platser (11.45) kollat med Turistbyrån
Abstrakt Abstract:

Uppsatsen behandlar hur två organisationer samarbetar och koordinerar deras kooperativa arbete med hjälp av en artefakt. De två organisationerna är Marinmuseum och Turistbyrån där deras kooperativa arbete handlar om att skapa guidade turer tillsammans. Vi har jobbat mot målgruppernas målsättningar, behov och krav för att hitta det ultimata stödet för deras verksamhet. Syftet är att förmedla förståelse för hur organisationerna idag använder artefakten i deras gemensamma arbete, baserat på intervjuer och observationer.
Huvudfrågorna i vår studie har varit: Hur kan vi som utvecklare kan stödja de två olika organisationernas samarbetsmöjligheter och förbättra koordinationen i det fall då de använder denna artefakt, deras pappersbaserade bokningslista som primär informationsplats? Hur kan denna artefakt ersättas utan att tappa dess koordinations och interaktions förmågor samt flexibilitet?
Studien har visat att den pappersbaserade artefakten, deras bokningslista, innefattar många positiva egenskaper som vid digitalisering måste tas hänsyn till. Denna artefakt har vi valt att kalla för koordinationsartefakt för att belysa dess koordinationsegenskaper. Med vår studie vill
vi framhäva den markanta skillnaden med ett system som är anpassat efter verksamheten istället för att verksamheten är anpassad efter systemet.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: CSCW, Kooperativt arbete, Awareness, Koordinationsartefakt, Koordinationsmekanismer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Interaktion och design
Registreringsdatum / Date of registration: 08/19/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marcus Sanchez Svensson
marcus.sanchezsvensson@bth.se
Examinator / Examiner: Bo Helgesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Statens Maritima Museer
Anmärkningar / Comments:

0706-384031, 0708-682180

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: nilsson_burman_koordinatio...pdf (2995 kB, öppnas i nytt fönster)