Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marcus Westerberg , pp. 55. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Marcus Westerberg
mawk02@student.bth.se
Titel / Title: Upplevelser av bannerreklam på en nischad hemsida
Översatt titel / Translated title: Experiences of Banner advertisement on a specialized homepage
Abstrakt Abstract:

Title: Experiences of Banner advertisement on a specialized homepage

Author: Marcus Westerberg

Supervisor: Marie Hemming

Department: Department of Business Administration, IEM

Course: Bachelor thesis in Business Administration, FEC 007

Purpose: Create a understanding for how the users on Internet pages experience the occurrence and the shape of the banners.

Method: Methods used are quantitative and qualitative, and the facts and figures are based on a pop up inquiry and some telephoneinterviews. I elected pop up inquiry and telephoneinterview as my data collection. My inquiry had a high grade of standardization and the interviews had a low grade of standardization.

Result: On the basis of the question of issue I have drawn the conclusion that the users feels that it is important with information in all advertising. It is also important for the users to create a value around the product. The users do not have the time to figure out the message behind advertising, the want simple and massive information about the product/service. It´s important for the users that the banneradvertising are about things that they are interested in. Only then the users will be drawn to the banneradvertising on different homepages.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Titel: Upplevelser av bannerreklam på en nischad hemsida

Författare: Marcus Westerberg

Handledare: Marie Hemming

Institution: Institutionen för ekonomi och management, IEM

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, FEC 007

Syfte: Skapa en förståelse för hur användare på Internet upplever förekomsten och utformningen av bannerreklamen.

Metod: Uppsatsen är baserad på en kvantitativ såväl som kvalitativ ansats där fakta har inhämtats med en pop up enkät och telefonintervjuer. För insamlingen av pop up enkäten använde jag mig av strukturerade frågor, där frågor och svarsalternativ redan hade bestämts på förhand. För insamlingen av telefonintervjuer använde jag mig av frågor med låg grad av standardisering.

Slutsatser: Utifrån frågeställningen har jag kommit fram till att användarna upplever att det är viktigt med fakta och information i bannerreklamen. Det är viktigt för användarna att skapa ett värde kring produkten. Användarna har inte tid att tänka ut budskapet bakom reklamen, utan de vill ha enkel och mycket information om varan/tjänsten i reklamen. Det är viktigt för användarna att reklamen ska handla om det de är intresserade av. Det är då de dras till bannerreklamen på olika hemsidor.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Bannerreklam, Internet, Segmentering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 05/30/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Hemming
marie.hemming@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Hemming
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: westerberg marcus kandidatarbete.pdf (258 kB, öppnas i nytt fönster)