Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Laszlo; Mattias Persson , pp. 18. TKS/Medieteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Johan Laszlo, Mattias Persson
jolc01@student.bth.se, mapc01@student.bth.se
Titel / Title: Tingsryds Travbana
Översatt titel / Translated title: The horserace track in Tingsryd
Abstrakt Abstract:

Our bachelor thesis is a visualisation made in 3D-graphics of how the horserace track in Tingsryd perhaps will look like in the future, complete with a miletrack, steeplechase, and other horserace courses. Today, the race track is only in it’s building phase. The inner field-group in Tingsryd needed presentation material to show their eventual sponsors, so they contacted us at Media Technology, and we instantly decided to give their idea a try.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Vårt examensarbete är en visualisering gjord i 3D-grafik av hur travbanan i Tingsryd kanske kommer att se ut i framtiden, komplett med milebana, fälttävlan, flera ridbanor o.s.v. Idag är travbanan endast i byggfasen. Innerplansgruppen från Tingsryd behövde presentationsmaterial att visa upp för sina eventuella sponsorer, så de kontaktade oss på Medieteknik, och vi hoppade genast på deras idé.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Trav, häst, 3d, visualisering, animation, grafik

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Silvio Ocasic
silvio.ocasic@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Hästriket i Tingsryd
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.
Johan Laszlo, tel: 0454-18800, mob: 070-2666665.
Mattias Persson, tel: 0454-14818, mob: 070-3456128.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: reflektion_trav.pdf (131 kB, öppnas i nytt fönster)