Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Evaldsson; Thomas Ljungdahl; Fredrik Suter , pp. 57. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Johan Evaldsson, Thomas Ljungdahl, Fredrik Suter
fredriksuter@gmail.com, johanevaldsson@gmail.com, thomas.ljungdahl@tdbcons.se
Titel / Title: The Emergence of Crowdsourcing and Open-Source Models in Drug Development
Översatt titel / Translated title: The Emergence of Crowdsourcing and Open-Source Models in Drug Development
Abstrakt Abstract:

Contemporary cases of crowdsourcing (CS) and open source development (OS) related to drug development have been selected and studied. Contemporary examples of CS/OS from within and outside of the pharmaceutical industries have been presented to give a
background and suggest possible benefits and problems. The main criteria for selection have been that the case must seek to advance drug development and must use crowdsourcing or open source as a mechanism. The cases found in our search show a large
diversity in terms of application, usage, and possible implications for the pharmaceutical industry. We found that crowdsourcing within a scientific problem context produced good results, but that open source initiatives were either poorly financed and not successful or
focused on neglected diseases made possible through strong backing by non-profit organizations. An analysis of which the pharmaceutical companies where that showed activity on the platforms identified R&D-intensive and biotech companies as the most
active. Contract research organizations (CROs) and generics manufacturers (GMs) showed almost complete absence. We argue that GMs are not likely to be interested in this kind of R&D, but CROs are an untapped resource. Finally we propose a hypothetical model that takes into account all the findings from our study and the literature. This model is based on
a limited type of open source with a limited number of partners making use of the untapped CRO resource through crowdsourcing.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Ett antal pågående fall av samverkans-modellen crowdsourcing (CS) samt fenomenet av ”öppen-innovation”, open-innovation (OI) har studerats i kontexten läkemedelsutveckling. I denna fall-studien presenteras ett antal fall där CS och OI används både inom och utom läkemedelsindustrin. Detta har gjorts för att skapa en bättre förståelse för fenomenen samt att tydliggöra problem och att belysa fördela med öppen-innovation och olika typer av samverkans-modeller.
Huvudkriteriet för utvalen av fall har varit ett avancerat stadium i läkemedelsutvecklingen samt att något av de två verktygen OI eller CS används aktivt i utvecklingsarbetet. Fall-studien klargör en tydlig differens mellan olika applikations-typer och hur man i verkligheten implementerar dessa verktyg i forskningsarbete. Vår fall-studie indikerar goda resultat då man använder samverkans-modellen CS inom forskningsarbete, men att ”öppen-innovation” OI inte gav samma goda resultat då immateriella mekanismer bromsar öppenheten i läkemedelsindustrin. Inom läkemedels-utvecklingen för Negleted Diseases fann vi däremot en större aktivitet vilken grundar sig på icke-vinst-drivande aktörers intressen. Genom en analys av aktörer inom läkemedelsindustrin har vi kunna framtyda att forsknings-och utveckligns-företag samt Biotech som de som mest ser och utnyttjar potentiallen i CS och OI. Contract research organizations (CROs) och Generics Manufacturers (GMs) är nästan uteslutande frånvarande i resultaten från vår analys. Våra resultat visar att GM-företagen inte har mycket intresse av varken CS eller OI, men att för CRO-företagen finns det vinning i att utnyttja dessa resurser. Slutligen förespråkar vi en fortsatt forskning i ämnet baserat på fall-studien för att kunna ta fram en hypotetisk-CS modell, vilken skulle baseras på ett begränsat antal av samarbetspartners vars potentiella vinning skulle visas genom utnyttjandet av samverkans-modellen CS.
Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: open innovation, crowdsourcing, open source, drug development

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8z6ede
Program:/ Programme Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)
Registreringsdatum / Date of registration: 10/17/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Henrik Sällberg
henrik.sallberg@bth.se
Examinator / Examiner: Ossi Pesämaa
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Johan Evaldsson +733-706822

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012evaldsson.pdf (1730 kB, öppnas i nytt fönster)