Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Stellan Boström MSE-2001-12, pp. 23. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Stellan Boström
claes.wohlin@bth.se
Titel / Title: Integrating Push Technology with the Ericsson Mobile Positioning Center
Översatt titel / Translated title: Ericsson Mobile Positioning Center integrerat med Pushteknik / Integrating Push Technology with the Ericsson Mobile Positioning Center
Abstrakt Abstract:

Push is an Internet technology, which allow people to subscribe to a content- or service provider that automatically update the subscriber?s computer or Personal Digital Assistant (PDA) with the latest information without having the subscriber to first request for new information. The Ericsson Mobile Positioning Center (MPC) is a gateway that provides geographical positions of mobile stations to various applications. This Master Thesis gives the reader an overview of these technologies and presents an alternative way in integrating a third part Push-solution with the MPC. The integration proposal is also evaluated against the current Push functionality that Ericsson has developed and integrated into the MPC.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Push är en Internetteknik som ger Internetanslutna användare möjlighet att abbonnera på automatisk nyhetsuppdatering från olika informationskällor direkt till deras dator utan att användaren behöver efterfråga densamma upprepade gånger. Ericsson Mobile Positioning Center (MPC) är en gateway vilken förser olika nyhetstjänster den geografiska positionen av en mobiltelefon. Denna Magisteruppsats ger en översikt inom båda dessa områden samt presenterar ett förslag på hur dessa tekniker kan integreras. Integrationsförslaget jämförs även med den lösning Ericsson själva har valt att implementera.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Push Technology, Mobile Position System, Software Integration

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Lars Lundberg
lasse@mailix.ide.hk-r.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson Software AB
Anmärkningar / Comments:

Stellan Boström
Adress: Vendesgatan 1B
Tel: 044-218793 / 0733-228105
E-mail: stellan_bostrom@hotmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: pt97sbo-master-thesis.pdf (206 kB, öppnas i nytt fönster)