Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Olof Johansson; Daniel Persson , pp. 35. COM/School of Computing, 2011.

The work

Författare / Author: Olof Johansson, Daniel Persson
olof@ethup.se, daniel@silvertejp.org
Titel / Title: Workflows and Distributed Version Control
Översatt titel / Translated title: Arbetsflöden med distribuerad versionshantering
Abstrakt Abstract:

This bachelor thesis focuses on distributed version control systems and workflows used when working with such systems. The thesis will investigate benefits and disadvantages in using distributed version control in software development using a literature review of the available articles on the subject as well as a post-mortem analysis (with questionnaires and data collected from the build environment) of a student run software engineering project. We find that the migration costs are high, but that the advantages may outweigh its drawbacks for some. We conclude that many projects would benefit from migrating, but in particular, that new projects would not only benefit, but also not have high migration costs.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: En undersökning om hur man kan arbeta med moderna, distribuerade, versionshanteringssystem. Baserat på dels en literaturstudie, och dels en frågeundersökning bland studenter på BTH dras slutsatsen att det både finns för- och nackdelar, men att fördelarna verkar väga över i det generella fallet.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: version control

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8qktlz
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 01/16/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Nino Dzamashvili Fogelström
ndz@bth.se
Examinator / Examiner: Kennet Henningsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Jag (Olof Johansson) är nåbar främst per e-post, men även på telefonnummer +46739467135.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012johansson.pdf (331 kB, öppnas i nytt fönster)