Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Susanne Berntsson; Margareta Pålsson , pp. 18. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Susanne Berntsson, Margareta Pålsson
Titel / Title: Den psykosociala miljöns påverkan på välbefinnandet hos patienter med andningsbesvär
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning: Människor med lungrelaterade sjukdomar har ofta besvär med att kunna andas. Det finns många olika faktorer i miljön som kan påverka deras andning och välbefinnande. Studiens syfte var att belysa sambandet mellan den psykosociala miljön och välbefinnandet hos patienter med andningsbesvär ur ett patientperspektiv. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet visar, att bli sedd och förstådd samt känslor, har en stor betydelse for denna patientgrupps välmående. Diskussionen visar att vårdaren har ett ansvar att skapa en bra miljö för patienter med andningsbesvär.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Andningsbesvär, psykosocial miljö, välbefinnande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 7_den_psykosociala_miljons_ht05.pdf (2104 kB, öppnas i nytt fönster)