Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Chris Nestlén , pp. 48. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Chris Nestlén
Titel / Title: Analys och förbättring av en order- och faktureringsprocess- en fallstudie med fokus på ledtiden
Översatt titel / Translated title: Analysis and improvment of an order and invoicingprocess- a casestudy focusing on the leadtime
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna uppsats var att genomföra en processanalys av order- och faktureringsprocessen och identifiera eventuella kvalitetsbrister i processens ledtid.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: fakturering, orderhantering, förbättringsarbete, process

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 04/12/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars Svensson
lars.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gylleberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: orderofaktureringsprocess.pdf (280 kB, öppnas i nytt fönster)