Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonas Eriksson; Adam Åkesson , pp. 35. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Jonas Eriksson, Adam Åkesson
adamDCakesson@gmail.com
Titel / Title: Ett kreativt samarbete
Abstrakt Abstract:

Vi ämnar, med denna uppsats, att utforska det kreativa området efter ett fenomen vi valt att kalla för Det kreativa samarbetet. Uppsatsen undersöker om huruvida en arsenal av kreatörer inom olika kompetensområden kan vägas mot den ensamma kreatörens arbetssätt. Sammanfattningsvis vill vi undersöka kombinationen av de två begreppen kreativitet och samarbete och dessas inverkan på en arbetsprocess inom kreativt skapande.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Medieteknik, Kreativitet, Kreativt samarbete, Företagsprofilering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xgh9j
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/24/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara
pirjo.elovaara@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ettkreativtsamarbete_adac09_joet09_houn-8xgh9j.pdf (525 kB, öppnas i nytt fönster)