Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tobias Nordlöf , pp. 25. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Tobias Nordlöf
Titel / Title: Produktion av ljudberättelse
Översatt titel / Translated title: Producing an audio story
Abstrakt Abstract:

Mitt projekt har gått ut på att producera en ljudberättelse för barn utifrån en befintlig utgiven bok. Jag har varit i kontakt med flertalet svenska bokförlag för att hitta ett lämpligt material att arbeta med samt har kommit överens med ett av dem att få ta del av deras utgivna verk, och bearbeta det enligt de överenskommelser vi arbetat fram tillsammans. Jag har sökt och sållat bland otaliga röstskådespelare runtom i landet efter de röstkaraktärer jag eftersökt för rollerna i ljudberättelsen och spelat in och handlett dem jag ansåg vara passande i Studio NetPort i Karlshamn. Jag har skapat egenkomponerad musik och ljudeffekter till ljudberättelsen, och spelat in dem både i Studio Netport samt i min egen hemstudio. Idén med projektet var att eftersträva en kommersiell produktion så mycket som bara möjligt, vilket jag till största del har gjort även om slutresultatet i detta projekt inte skulle bli det så har produktions- arbetet utifrån min sida blivit behandlat precis som om det vore det. Syftet med denna rapport är att den ska ge utomstående personer en inblick i och förståelse för hur detta arbete har gått till och hur det slutliga resultatet blev.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: My project has been to produce an audio story for children based on an already published book. I have been in contact with several Swedish publishers to find a suitable piece of material to work with and also made agreements with one of them. I’ve searched for voice actors across the country that met the voice requirements for the specific characters. I’ve guided and recorded these voice actors in Studio Netport in Karlshamn. I’ve composed music and created sound effects for the story and re-corded them both in Studio Netport and at my personal home studio. My goal was to work with the project as if it was a commercial production even though the final product wouldn’t be commercial at this point. My purpose with this report is to give my audience insight and understanding of how my work has proceeded and how the final product came to be.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: BTH, Blekinge Tekniska Högskola, ljudsaga, barnbok, röstskådespelare, inspelning, mixning, ljudproduktion, ljudeffekter, tramp, bokförlag, instrument, komposition

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 09/30/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Patrik Vörén
patrik.voren@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion_tobias_nordlof.pdf (1747 kB, öppnas i nytt fönster)