Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Ormberger; Mikael Tanskanen , pp. 48. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Fredrik Ormberger, Mikael Tanskanen
fredrik.ormberger@gmail.com
Titel / Title: Tid kontra pengar - Goal-gradient effekt vid valet mellan nettonuvärdesmetoden och återbetalningsregeln
Översatt titel / Translated title: Time versus money - Goal-gradient effect at the choice between Net Present Value and The Payback Rule
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna uppsats var att studera om det finns en målgradient vid investeringsbedömning som medför en preferens för alternativ med kort återbetalningstid och snabba belöningar.

Vi valde att genomföra denna studie med hjälp av en kvantitativ ansats, då vi genomförde ett experiment med studenter vid Blekinge Tekniska Högskola. Detta motiverar vi med att utifrån vårt syfte och vår teoretiska referensram, ger det oss störst möjlighet att generera ett intressant och relevant resultat.

Vårt resultat visar tydligt att beslutsfattare föredrar att använda återbetalningsregeln före nettonuvärdesmetoden i en beslutssituation, och därmed ett fokus på tidsaspekten och när en investering är återbetald. 81 % av våra respondenter valde tidsalternativet i minst ett av de två casen. Beslutsfattare verkar alltså ha en frestelse för snabba belöningar och ett fokus på avståndet till målet, vilket ligger i linje med the goal gradient hypothesis. Att individers tidspreferenser skall vara negativt korrelerat med stora monetära summor, kan vår studie falsifiera, då personerna i vår studie i lika stor omfattning valde ett tidsalternativ när de monetära summorna var större.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: Investeringsbedömning, Återbetalningsregeln, Nettonuvärdesmetoden, The Goal Gradient Hypothesis, Tid, Pengar, Bias

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Ekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 06/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrik Sällberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats_fredrik_ormberger_och_mikael_tanskanen.pdf (484 kB, öppnas i nytt fönster)