Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annette Sandberg , pp. 25. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Annette Sandberg
annette.sandberg@bwm.se
Titel / Title: Listening to the other always Bears Fruit
Översatt titel / Translated title: Att lyssna är alltid givande
Abstrakt Abstract:

This field study would not have been feasible without the grant from Minor Field Studies (MFS) who allowed me to spend time in Jerusalem, nor, more importantly, without the contribution by JCJCR and all the informants. A special thanks to Daniel Rossing and Hana Bendcowsky from JCJCR for opening doors and assisting with translation and their observations, and for bearing with me through difficult times to help make this project become a reality. My tutor Heléne Ivarsson at Blekinge Institute of Technology has generously shared her experiences with me and encouraged me all through the course of the study.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Denna etnografiska fältstudie från Jerusalem ger en fördjupad kunskap i vad armeniska och judiska ungdomar lär av varandra och vidare hur de lär av varandra i möten organiserade av organisationen Jerusalem Centre of Jewish and Christian Relations (JCJCR). Studien identifierar även etnocentrism och fördomar tillsammans med en ovilja att mötas som hinder för lärande mellan dessa etniska grupper. Observationer, uppbackade av intervjuer, fokusgrupper och fältnoteringar visar att JCJCR:s organiserade möten leder till ökad kunskap om respektive historia, religion och traditioner. Även en ökad förståelse för varandra som individer kan konstateras. Lärandet sker genom att föra en äkta dialog; lyssna, dela med sig, reflektera och ställa uppriktiga frågor. Studien väcker slutligen frågor om ungdomarnas möjlighet att dela med sig av nyvunna insikter från dessa interkulturella möten till övriga familjemedlemmar.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Interculture, communication, authentic meetings

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 01/20/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Heléne Ivarsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: listening to the other.pdf (415 kB, öppnas i nytt fönster)