Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ted Herngren; Hanna Strandberg; Mattias Söderlund; Kristofer Ekerlund; Mikael Gustafsson , pp. 63. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Ted Herngren, Hanna Strandberg, Mattias Söderlund, Kristofer Ekerlund, Mikael Gustafsson
Titel / Title: Webb-tv för Mjällby AIF
Översatt titel / Translated title: Web-televison for Mjällby AIF
Abstrakt Abstract:

Vi valde som kandidatarbete att göra en webbapplikation för att hantera webb-tv-lösningar för att vi ville samla kompetenserna inom programmet medieteknik där videoproduktion, flashproduktion, grafik, webbutveckling samt serverhantering skulle ingå.
Vår webbapplikation skulle skilja sig från redan befintliga lösningar genom att den enkelt skulle kunna anpassas för olika kunder snabbt och effektivt. Detta skulle vi uppnå genom att bygga webbapplikationen kring moduler som alla hade olika funktioner på plattformen, och kunde bytas ut med en knapptryckning.
I projektet jobbade vi kring konceptet "från produktion till distribution" med vilket vi menar att både kan producera den bästa webb-tv:n samt ha den smidigaste lösningen för distribution som de flesta kunderna skulle ha råd med. På dagens marknad så är antingen lösningarna för enkla och avskalade eller för anpassade och dyra för att passa den normala kunden, med en normal kund så avser vi ett företag med cirka 10-100 anställda.
Vi fick tidigt kontakt med fotbollsklubben Mjällby AIF som skapade idén till projektet, de är en fotbollsklubb i Superettan som är den näst högsta serien i Sverige. De hade fått upp ögonen för webb-tv från de allsvenska klubbarna, skillnaden var att Mjällby AIF inte hade samma ekonomiska förutsättningar som sina allsvenska kollegor. Därför behövde de en enkel, men funktionell webb-tv, till så låg kostnad som möjligt. Vi var en grupp på nio personer, där fem stycken gjorde detta som ett kandidatarbete, medan fyra stycken hade det som ett projektarbete i årskurs två. En stor fördel var att vi lärde oss om hur man arbetar i en stor grupp och hur viktigt det är att ha kommunikation för att alla ska vara synkroniserade.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Medieteknik, Webb-tv, Video, Plattform, Tv, Film, Flash, Mjällby AIF, H264, Motion Graphics, Webbdesign

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mattias Schertell
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Mjällby AIF
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: webb-tv_slutreflektion.pdf (383 kB, öppnas i nytt fönster)