Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Cecilia Ekman , pp. 30. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Cecilia Ekman
cisscco@gmail.com
Titel / Title: Stress i det moderna samhället.
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna studie är att undersöka de kognitiva och emotionella reaktioner som sker under långvarig stress. Uppsatsen är inspirerad av en kvalitativ ansats, hermeneutiken. Forskningsmetoden är en fallstudie där två person har blivit intervjuad på djupet i området. I bakgrund och tidigare forskning finns kognitiva och emotionella reaktioner som sker under långvarig stress. Några av dessa reaktioner är depression, ångest, ilska, irritabilitet, försvarsberedskap, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, talstörningar och organisationsproblematik. Intervju personerna har blivit utsatt för intensiv långvarig stress. Intervju personerna kunde också påvisa många av dessa kognitiva och emotionella reaktioner i intervjun från sitt liv. Eftersom långvarig stress har stor inverkan på kognitiva och emotionella funktioner är detta ett tillstånd att ta på mycket stort allvar.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: långvarig stress, utbrändhet, kognitiva reaktioner, emotionella reaktioner, depression, ångest, aggression, minnesstörningar, talsvårigheter, koncentrationssvårigheter, sjukskrivning, arbetslöshet.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8m6pf5
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 09/29/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jennifer Petersson och Erik Lindström
Examinator / Examiner: Rikard Liljenfors
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011ekman.pdf (245 kB, öppnas i nytt fönster)