Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johanna Karlsson; Roger Olofsson , pp. 29. Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health, 2001.

The work

Författare / Author: Johanna Karlsson, Roger Olofsson
Titel / Title: Omvårdnad av familjen vid plötslig spädbarnsdöd
Översatt titel / Translated title: caring for the family coping with SIDS
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa omvårdnaden av familjer som drabbats av plötslig spädbarnsdöd . Omvårdnad av familjen när ett barn dött i plötslig spädbarnsdöd är väldigt viktig för att familjen skall klara av krisen som de har framför sig. För att denna omvårdnad ska bli bra bör olika personalkategorier inom sjukvården ha en bred kunskap om hur familjer upplever den tragedi, de får inte vara rädda för känslor och de bör vara medvetna om de möjligheter som finns att erbjuda familjen i akuta skedet såväl som efter. Studien omfattar hur man tar hand om familjen i det akuta skedet, hur de olika familjemedlemmarna sörjer samt hur familjen reagerar i denna situation. Vidare forskning inom detta området är nödvändig.


ABSTRACT
The purpose of this study is to illuminate the care of families who lost a child in Sudden infant death syndrome. The care of families when a child dies in SIDS is important how the family will handle the crisis that will come. To make this care as good as possible several specialities among nursing staff needs a wide knowledge about how the family see this experience, they cannot be afraid of the strong feelings that comes with SIDS and they should be aware of the possibilities there is to offer the family, both in the emergency care and in the future. This study includes how to take care of the family in the emergency phase, how the familymembers grief and how they reacts in this kind of situation. Further research in this area is needed.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Nyckelord: plötslig spädbarnsdöd, familj, omvårdnad, skuld.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health

+46 455 780 00
Anmärkningar / Comments:


roger.johanna@spray.se
0454-10662 0708-262134