Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Håkan Malmberg; Jonas Nordquist , pp. 117. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2000.

The work

Författare / Author: Håkan Malmberg, Jonas Nordquist
hook.malmberg@delta.telenordia.se
Titel / Title: Telecom City - Co-Opetition and Communication within a regional growth cluster
Översatt titel / Translated title: Telecom City - Samarbete och kommunikation inom ett regionalt tillväxtkluster
Abstrakt Abstract:

Vår uppsats undersöker, om hur möjligheterna för utbyte av information samt samarbete mellan Telecom Citymedlemmarna kan förbättras, med ändamålet att stärka deras konkurrenskraft gentemot externa konkurrenter.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Samarbete, information

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Petra Bosch
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Telecom City