Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristoffer Edvardsson; Conny Högkvist; Tobias Nilsson; Carl-Johan Nilsson , pp. 22. TKS/Medieteknik, 2006.

The work

Författare / Author: Kristoffer Edvardsson, Conny Högkvist, Tobias Nilsson, Carl-Johan Nilsson
cjni03@student.bth.se, coho03@student.bth.se, kred03@student.bth.se, tona03@student.bth.se
Titel / Title: Interaktiv Produktpresentation åt Abu Garcia
Översatt titel / Translated title: Interactive Productpresentation for Abu Garcia
Abstrakt Abstract:

Detta projekt har producerats i samarbete med Abu Garcia i Svängsta, Blekinge.
Vårat projekt är en interaktiv produkt presentation gjord i flash med inslag av 3d, video och ljud. Våran tanke är att användaren ska kunna se hur en Ambassadeur Record fiskerulle ser ut både på insidan och utsidan, hur den fungerar och vad som gör den så unik.
Det finns också video filmer som beskriver tillverknings processen, och hur man som förstagångs användare använder en Ambassadeur rulle.
Design och bakgrundsljud är anpassad så att den ska väcka en känsla av fiske och fridfull utomhus miljö.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: This project has been produced in cooperation with Abu Garcia in Svängsta, Blekinge.
Our project is an interactive presentation of a product made in Flash with 3D, video and sound. The idea is to show the user what an Ambassadeur Record looks like both on the inside and the outside, how it works and what makes it unique.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: 3D, modelling, flash, action script, product presentation, web application, animating, sound, music, video, interaction, post production, stop motion, fusion, adobe premiere, Abu Garcia

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 09/06/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Johan Claesson
Examinator / Examiner: Paul Carlsson, Johan Claesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Abu Garcia
Anmärkningar / Comments:

Carl-Johan Nilsson, cjni03@student.bth.se
Conny Högkvist, coho03@student.bth.se
Kristoffer Edvardsson, kred03@student.bth.se
Tobias Nilsson, tona03@student.bth.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektionfinal.pdf (269 kB, öppnas i nytt fönster)