Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annica Ekvall; Annika Kjellgren , pp. 17. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Annica Ekvall, Annika Kjellgren
Titel / Title: Att förlora sin trygghet - En litteraturstudie om barns upplevelser då de mister en förälder
Abstrakt Abstract:

Det har i tidigare studier framkommit att barnen glöms bort i sorgearbete då de mister en förälder och att barnen inte får bearbeta sorgen som de upplever. Om inte barnet får bearbeta sin sorg kan det bli deprimerat i framtiden. Studiens syfte är att beskriva barns upplevelser av att förlora en förälder. Studien är en litteraturstudie gjord på två böcker där barnen genom författarna beskriver upplevelserna av att mista en förälder. Böckerna analyserades sedan enligt en innehållsanalys. Flera viktiga aspekter framkommer i resultatet så som att barnen känner ensamhet, rädsla och hur viktigt barnen tycker det är att bli sedda. Flera barn kände även att de svek den bortgånga föräldern eftersom de med tiden glömde saker som handlade om föräldern. Vi vill att resultatet i vårt arbete skall användas av vårdpersonal för att underlätta i situationen för det drabbade barnet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Barn, ensamhet, förlust, förälder, trygghet, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: annicae_annikak_2.pdf (404 kB, öppnas i nytt fönster)