Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Vilhelm Dahlén; Kristian Landsten BEE09:02, pp. 44. TEK/avd. för telekommunikationssystem, 2009.

The work

Författare / Author: Vilhelm Dahlén, Kristian Landsten
vida07@student.bth.se, charisman81@hotmail.com
Titel / Title: Mätning av besökares ljudtrycksdos under musikfestival
Översatt titel / Translated title: Measurements of sounds preasure dosage during music festivals
Abstrakt Abstract:

Folkets Hus och Parker gav under våren 2008 en förfrågan om att under sommaren uppmäta den ljudtrycksdos en normal festivaldeltagare tillskansar sig under ett festivalbesök. De mätningar som genomfördes skedde på tre olika festivaler, Hultsfredsfestivalen, Peace & Love och Storsjöyran. Mätningarna skulle ske över hela festivalbesöket och inte endast innefatta mätningar av konserter, för att kunna ge en rättvisare bild av den ljudtrycksdos som en person kan tänkas utsättas för under en festival. De två av Socialstyrelsen uppsatta gränsvärdena som ska följas är att evenemanget ska hålla sig under ett medelvärde på max 100 dB(A)LEQ och dess toppvärde får vara högst 115 dB(A). I överlag kunde vi se att ljudnivåerna hölls relativt bra inom riktvärdena på de tre festivalerna. Resultaten för festivalerna var att mätningarna på Hultsfred gav ett ljudtrycksmedelvärde på 86,1 dB(A)LEQ, Peace & Love 88,8 dB(A)LEQ och Storsjöyran 85,7 dB(A)LEQ. Detta kan jämföras med arbetsmiljöverkets uppsatta gräns på 85 dB(A) för daglig bullerexponering. Viss forskning tyder dock på att musik och buller inte kan likställas och att människor normalt kan utsättas för 5 dB högre ljudnivåer av musik än buller, vilket i så fall skulle innebära att den dagliga gränsen för musikexponering skulle ligga på 90 dB(A).

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Elektroteknik - Electrotechnology
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Ljud, ljudtryck, ljudtrycksdos, ljudnivå, ljudtrycksmätning, festival, mätningar evenemang, konsert, decibel, dB, buller, Hultsfredsfestivalen, Peace & Love, Storsjöyran

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/01/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Loxbo
erik.loxbo@bth.se
Examinator / Examiner: Erik Loxbo
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för telekommunikationssystem
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Folkets Hus och Parker

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ljudtrycksdosmätningar.pdf (856 kB, öppnas i nytt fönster)