Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Larsson; Eva Milletorp , pp. 50. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Maria Larsson, Eva Milletorp
mdv99mla@student.bth.se, evma02@student.bth.se
Titel / Title: ”Det gaur ente”, eller? – att starta processer för entreprenörskap i Blekinge
Översatt titel / Translated title: “It won’t work”, or can it work? – to start processes for entrepreneurship in Blekinge
Abstrakt Abstract:

Uppsatsen har som syfte att öka förståelsen kring initieringen av processer för att stimulera entreprenörskapande i Blekinge. Undersökning har gjorts genom intervjuer med nyckelpersoner på tre initiativ för att stimulera till entreprenörskap i Blekinge. Uppsatsens slutsats är att det som tycks ha störst betydelse för resultatet av en process för att stimulera entreprenörskap är att den operativa gruppen lyckas skapa en lärande organisation.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Entreprenörskap, motivation, stimulera till entreprenörskap, innovativ miljö, socialt kapital, empowerment.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Danborg
tdn@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: larsson-milletorp-slutrapport.pdf (428 kB, öppnas i nytt fönster)