Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Angelica Enqvist; Tina Magnevall , pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Angelica Enqvist, Tina Magnevall
Titel / Title: Hur personer med schizofreni upplever sin livsvärld - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrunden skildrar hur personer med schizofreni har svårt att få förtroende för och upprätthålla relationer med andra människor. De har oftast en mycket förvrängd livsvärld som är svårt att förstå för människor i samhället och även inom vården. Vilket kan leda till ett avståndstagande som resulterar i en otillräcklig vård. Syftet med studien var att belysa hur personer med schizofreni upplever sin livsvärld. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie gjord på två självbiografiska böcker. Innehållsanlysen utgick ifrån Graneheim och Lundman (2004). Resultatet utgörs av tre kategorier. De är: familjens betydelse, upplevelser av arbete och studier samt problematik i vardagen. I diskussionen framkom bland annat hur personer med schizofreni ofta har en svår familjesituation under barndomen samt att de upplever känslor som ensamhet och frustration i samhället.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Livsvärld, schizofreni, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Ramstedt
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: angelicae_tinam.pdf (229 kB, öppnas i nytt fönster)