Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristoffer Beijer; Anthon Elfström , pp. 36. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Kristoffer Beijer, Anthon Elfström
Titel / Title: Inspelning av djurläten
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete är skrivet av Kristoffer Beijer och Anthon Elfström på Digital ljudproduktion. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur inspelning av djurläten skall gå till för att få en så bra slutprodukt att den kan användas i framtida mediaproduktion. Inledningsvis ges en introduktion till vad som avses med begreppen ljuddesign, djurljud och fältinspelning. Därefter beskrivs tillvägagångssättet som består av litterturgenomgång, intervjumetoder, vilken teknisk utrutsning som kan tänkas vara bra att använda vid den kommande fältinspelningen.

Den tekniska utrustningen beskrivs närmare i kapitel 3.4 Teknik och utrustning som berör olika mikrofontyper och ljudinspelare. Därefter redogörs närmare om fältinspelningen som gjordes på Nordens Ark. Kapitel 3.6.3 Organisering och editering av inspelat material tar upp arbetet med organisering och editering av det inspelade materialet som var tidskrävande.

Uppsatsen avslutas med att redovisa resultat av fältinspelningen av djurläten som blev att det fanns mycket litteratur och konkreta tips om vilken teknisk utrustning som skulle vara bra att använda. Det var inga större svårigheter att hantera den tekniska utrustningen. Vad som däremot var svårt var att få djuren att låta. De ger inte ljud ifrån sig på kommando. Men vi kom fram till att det går att få djur att låta. Det fanns störande miljöljud på inspelningsplatsen vilket försvårade vårt arbete.

Det mesta av det inspelade materialet kan inte användas i en kommande mediaproduktion men vi har lärt oss otroligt mycket och vill arbeta inom detta område i fortsättningen.
Vi hoppas att informationen i denna uppsats skall ge inspiration till de som är intresserade av djurinspelning, men också att göra fältinspelningar i allmänhet.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Ljudproduktion, Fältinspelning, Djurhantering, Ljuddesign

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vbeg2
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/16/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: inspelning av djurläten - kandidatuppsats.pdf (1103 kB, öppnas i nytt fönster)