Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anita Ramberg; Marianne Sjöstedt , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Anita Ramberg, Marianne Sjöstedt
Titel / Title: Ätstörningar - en litteraturstudie om tre kvinnor och deras upplevelser av mötet med vårdpersonal
Abstrakt Abstract:

Att drabbas av en ätstörningssjukdom får som konsekvens att personen förlorar sin sjukdomsinsikt, matsituationer, maten och vårdpersonalen blir till fiender. Kampen mot sjukdomen för att bli frisk är lång och mödisam. Vården för ätstörningspatienten varierar beroende på personens tillstånd och på vilken avdelning personen är inlagd. Syftet har varit att belysa kvinnor med ätstörningar och deras upplevelser av mötet med vårdpersonal. Studien har genomförts som litteraturstudie där resultatet bygger på skönlitterära självbiografier. Resultatet presenteras i olika kategorier; manipulation, ångest, ilska, oförstådd, tvång och trygghet. Studiens huvudpersoner upplevde i det vårdande mötet att tvånget att äta och personalens brist på förståelse som ett hot och detta gav anledning till manipulation. Slutsatsen blev att vårdpersonal som inte var inblandad i matsituationer ingav dem större förtroende.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: ätstörningar, möte, relation, förståelse, förnekande, behandling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
cbo@bth.se
Examinator / Examiner: Liisa Palo-Bengtsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ramberg&sjostedt.pdf (1563 kB, öppnas i nytt fönster)