Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carl Bendix; Mats Lundgren , pp. 34. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Carl Bendix, Mats Lundgren
Titel / Title: Less depth is more eller Rutnätet som utgångspunkt för en strukturplan
Abstrakt Abstract:

Arbetet har syftat till att fallstudiepröva rutnätskonfigurationen som grund för en strukturplan med avsikt att möjliggöra en övergripande strategi för utbyggnad av ett exploateringsområde.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: strukturplan, space syntax, fallstudie, Djurgården, Linköping

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 10/23/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.tornqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: less_depth_is_more.pdf (6720 kB, öppnas i nytt fönster)