Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Dorota Peczak; Anna-Helena Sandberg , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Dorota Peczak, Anna-Helena Sandberg
Titel / Title: Där inuti muren lever jag - En litteraturstudie om livskvalitet hos kvinnor med anorexia nervosa
Abstrakt Abstract:

Anorexia nervosa är en den vanligaste av ätstörningar och förekommer ofta bland tonårsflickor samt unga kvinnor. Sjukdomen karakteriseras av att individen som drabbas av den vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd, har intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock. Individen har även störd kroppsupplevelse avseende vikt och form samt förnekar allvaret i den låga kroppsvikten. Sjukdomen möts ofta med stor oförståelse av den drabbades omgivning. Syftet med studien var att beskriva livskvalitet hos unga kvinnor med anorexia nervosa. Metoden utgår från en kvalitativ ansats där fyra självbiografiska böcker granskas och analyseras. Resultatet skildrar tre kategorier av livskvalitet som påverkas av anorexia nervosa: fysisk påverkan, psykisk påverkan samt påverkan på det sociala livet. I resultatet framkommer det att de drabbades livskvalitet påverkas negativt när det gäller fysiskt och psykiskt välmående samt socialt liv. De plågas bland annat av ensamhet, frusenhet, orkeslöshet, rädsla, trötthet, självskadebeteende och ångest. Mer forskning om livskvaliteten hos kvinnor med anorexia nervosa behövs för att öka förståelsen samt förbättra omvårdnaden av individer som lider av denna sjukdom.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: anorexia, nervosa, fysisk, påverkan, livskvalitet, psykisk, påverkan, sociala, livet, självbiografi, ätstörning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Katarina Sjögren
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: dorotap_anna-helenas.pdf (290 kB, öppnas i nytt fönster)