Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tomas Falck; Magnus Quist , pp. 40. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Tomas Falck, Magnus Quist
to.falck@telia.com , qvist.jacobsson@gamma.telenordia.se
Titel / Title: Java Teknologi för mobila enheter
Översatt titel / Translated title: Java Technology for Mobile Devices
Abstrakt Abstract:

Denna utredning har gjorts för att genomlysa en teknik som går under namnet JavaTM 2 Micro Edition (J2METM). Vårt mål var att grundligt belysa tekniken och tanken bakom J2ME samt att visa på för- respektive nackdelar med tekniken avseende prestanda och säkerhet. Ett annat mål med utredningen var att visa på praktisk användbarhet av Java i mobiltelefoner och konsekvenser på den mobila infrastrukturen.

J2ME är en plattform skapad för att tillmötesgå behoven från den snabbt växande marknaden av produkter som försetts med processorkraft. Dessa datoriserade enheter är mindre än traditionella bordsdatorer och har därmed en annan typ av fysiska begränsningar i form av t.ex. minne, processorkraft, bildskärm mm. Syftet med denna plattform är att skapa en optimerad Java-miljö som lämpar sig för dessa mindre enheter.

Med Java-teknologi i de mobila enheterna kan användare i större utsträckning än tidigare påverka vilka ändamål enheten ska användas för. Detta genom att ladda ner applikationer och köra dem offline eller online på den mobila enheten. Eftersom Java är ett plattformsoberoende programspråk är tanken att en applikation ska kunna köras på många olika enheter som implementerat J2ME. Mobiltelefoner med J2ME är på väg att lanseras på den svenska marknaden.

Utredningen beskriver en trolig utveckling av tjänster och applikationer och vem som kommer att erbjuda dessa tjänster och applikationer för användare. Spel förväntas dominera marknaden av MIDlets till en början men vi anser att olika former av anpassade informationstjänster är det som kommer att efterfrågas av stora kundgrupper när tekniken mognat. Utredningen visar även på en del brister när det gäller portabilitet och säkerhet.

Vi har kommit fram till att J2ME och profilen MIDP är tekniker som kommer att spela en stor roll i ett framtida mobilt Internet. Vi är därför övertygade om att allt fler mobila terminaler i framtiden kommer att innehålla Java-teknologi

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: This thesis describes and investigates a technique called JavaTM 2 Micro Edition. Our goal was to show the idea behind J2ME and the negative and positive sides that the technique brings in respect of performance and security. Another goal with the thesis was to investigate the practical usefulness of Java in mobile devices and the consequences that the technique will bring to the mobile infrastructure.

J2ME is a platform created for the demands of the fast growing market of embedded devices. This type of devices are smaller than traditional desktop computers which means that they have more physical restrictions in the form of available memory, processing capacity, limited displays and so on. The purpose of the platform is to create an optimised Java-environment for this type of devices.

Java-technology in mobile devices means that users, more than before, can influence what the device will be used for. This by downloading applications and run them offline or online on the mobile device. Java is not dependent of the platform that it runs on and the idea is therefore that applications shall be able to run on many different devices as long as they have implemented J2ME. Mobile phones with J2ME technology will soon be available on the Swedish market.

This thesis describes possible future applications and the possible suppliers of these applications. Games are expected to dominate the market of MIDlets in the beginning, but we think that different kinds of information services will be the winner in the future. This thesis also shows some shortcomings in the form of portability and security.

We have found that J2ME and the profile MIDP are techniques that will play an important role in the development of the mobile Internet. We are convinced that more and more mobile devices will be implemented with Java technology in the future.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\General
Telekommunikation - Telecommunications
Nyckelord / Keywords: Java, J2ME, MIDP

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsteknologiutbildning/Information Technology
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Håkan Grahn
Hakan.Grahn@bth.se
Examinator / Examiner: Håkan Grahn
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Europolitan Vodafone AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: fullversion_010607.pdf (328 kB, öppnas i nytt fönster)