Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Waseem Hussain Sandhu; Muhammad Awais MEE10:05, pp. 64. ING/School of Engineering, 2010.

The work

Författare / Author: Waseem Hussain Sandhu, Muhammad Awais
sandhu.waseem@gmail.com, awais661@yahoo.com
Titel / Title: MULTIPLE ANTENNA TECHNIQUES IN WiMAX
Översatt titel / Translated title: multipla antenn teknik inom WiMAX
Abstrakt Abstract:

Now-a-days wireless networks such as cellular communication have deeply affected human lives and became an essential part of it. The demand to buy high capacity and better performance devices and cellular services has been rapidly increased. There are more than two hundred different countries and almost three billion users all over the world which are using cellular services provided by Global System for Mobile (GSM), Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), Wireless Local Area Network (WLAN) and Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX). In the past decade, one antenna is connected to only one communication radio device at the same time but currently this scenario has been completely changed. To increase the capacity of the channels and to improve the bit error performance between mobile station and service station, it is now possible to connect one antenna with more than one communication radio device at the same time. Multiple Input Multiple Output (MIMO) systems are designed to obtain this requirement. In MIMO systems, antennas are combined in the form of small frames like coupling in cellular devices. Diversity means to obtain successful transmission and reception of radio signals with accordance to polarization and correlation. Due to diversity the capacity of the channels and bit error rate are improved, so diversity is one of the main and important properties of MIMO systems. This thesis is emphasized to study WiMAX systems by implementing multiple antenna techniques, by observing the bit error rate performance and data rate in WiMAX systems using two important and currently widely applied multiple access communication techniques. The research will also elaborate these techniques and explain the basic parameters, operations, mathematical calculations and different relevant observations. The simulation tool used in this research thesis is MATLAB which is also used to illustrate the results with figures and graphs.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Nu för tiden trådlösa nätverk såsom cellulär kommunikation har stor påverkan på människors liv och blev en viktig del av det. Kravet att köpa hög kapacitet och bättre utrustning prestanda och mobiltelefoni har snabbt ökat. Det finns mer än två hundra olika länder och nästan tre miljarder användare över hela världen som använder mobiltelefoni som Global System for Mobile (GSM), Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), Wireless Local Area Network (WLAN) och Worldwide Interoperability för Microwave Access (WiMAX). Under det senaste decenniet har en antenn ansluten till en kommunikationsradio enhet vid samma tidpunkt, men för närvarande detta scenario har fullständigt förändrats. Att öka kapaciteten av kanalerna och för att förbättra prestandan lite fel mellan mobil station och bensinstationen, är det nu möjligt att ansluta en antenn med mer än en kommunikationsradio enhet samtidigt. Multiple Input Multiple Output (MIMO) system är utformade för att uppnå detta krav. I MIMO-system, antenner kombineras i form av små ramar som kopplingsanordningar i cellulär enheter. Mångfald innebär att få lyckad överföring och mottagning av radiosignaler i enlighet med polarisation och korrelation. På grund av mångfalden kapacitet av kanalerna och bit error rate förbättras, så att mångfald är en av de största och viktigaste egenskaper MIMO-system. Denna avhandling är betonas att studera WiMAX system genom att genomföra flera antenn teknik, genom att observera bitars prestanda felfrekvensen och datahastighet i WiMAX system med hjälp av två viktiga och som för närvarande tillämpas allmänt flera tekniker tillgång kommunikation. Forskningen kommer också att utveckla dessa metoder och förklara de grundläggande parametrarna, operationer, matematiska beräkningar och olika relevanta iakttagelser. Den simuleringsverktyg som används i denna forskning avhandling är MATLAB som också används för att illustrera resultaten med siffror och diagram.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Elektroteknik - Electrotechnology
Nyckelord / Keywords: MIMO, Diversity, Multiple Antenna Techniques, WiMax

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 03/08/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Dr. Benny Lövström
benny.lovstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Dr. Benny Lövström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: BTH