Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carlsson Veronica; Sjölander Jessica , pp. 52. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2004.

The work

Författare / Author: Carlsson Veronica, Sjölander Jessica
mda00vca@student.bth.se, mda00jsj@student.bth.se
Titel / Title: Visualisation during Large-Scale Events: Technical Support for Volunteers
Översatt titel / Translated title: Visualisering under Storskaliga Arrangemang: Tekniskt Stöd för Funktionärer
Abstrakt Abstract:

Our work, which this master thesis is based upon, has been committed to analysing the
settings of large-scale events, proposing, and designing an IT-artefact that can be adapted to
different contexts depending on the event. In order to give examples of the contexts of which
the IT-artefact could be used, it was developed tailored to two temporary large-scale events.
Throughout the thesis we have been struggling with the question of how it is possible to
facilitate the co-ordination during large-scale events through visualising tasks and resources.
Our aim has been that the design proposal shall support the sharing of tasks and resources to
facilitate the cooperation among volunteers during the realisation of temporary large-scale
events. We conclude that our design proposal of the IT-artefact should be investigated further
in the settings presented in this thesis and others, as we see prospects to develop and adapt the
design proposal to various large-scale events in the nearby future.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Vårt fokus är ett tekniskt stöd för funktionärer under storskaliga arrangemang. Våra samarbetspartners är Hultsfredsfestivalen och Vasaloppet. Vi sätter användning av teknik i fokus och utgår från behov hos användarna i den studerade kontexten. Detta har vi åstadkommit med stöd av etnografiska undersökningar, workshops, analys av materialet samt framtagande av en designlösning. Vår frågeställning om huruvida det är möjligt att underlätta koordinationen under storskaliga evenemang med hjälp av visualisering av arbetsuppgifter och resurser har lett till att vi har föreslagit en designlösning. Denna ska stödja och underlätta funktionärers arbete genom att tillhandahålla olika funktioner och stöd beroende på behoven hos funktionärerna vid respektive evenemang. Vårt syfte är att designlösningen ska stödja fördelningen av uppdrag och ett gemensamt utnyttjande av resurser för att underlätta samarbetet mellan funktionärer.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Telekommunikation - Telecommunications
Nyckelord / Keywords: Visualisation, Transparency, CSCW, PD, Ubiquitous Computing, Ethnography

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 10/28/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Helgeson Bo, Lindeberg Olle
bo.helgeson@bth.se, olle.lindeberg@bth.se
Examinator / Examiner: Vesterlund Bo-Krister
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Hultsfredsfestivalen, Vasaloppet

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: masterthesis.pdf (3346 kB, öppnas i nytt fönster)