Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karl Tannergård; Per Thulin , pp. 49. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Karl Tannergård, Per Thulin
peter.ekdahl@bth.se
Titel / Title: Lilla Spöket Laban
Översatt titel / Translated title: Little Ghost Laban
Abstrakt Abstract:

Detta är slutreflektionen över ett kandidatarbete gjort av Karl Tannergård och Per Thulin. Arbetet har gått ut på att skapa en prototyp av en barnspel baserat på Inger och Lasse Sandbergs böcker om Lilla Spöket Laban och hans familj.

Spelet är tvådimensionellt och vänder sig till barn i åldern fyra till sju år. Det är skrivet i programmeringsspråket Python och använder multimediabiblioteket pygame. Utvecklingen har skett i samarbete med animationsstudion PennFilm AB.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Prototyp av ett barnspel baserat på historien om Lilla Spöket Laban av Inger och Lasse Sandberg.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Lilla Spöket Laban, barnspel, Python, pygame

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Joel Hakalax
joel.hakalax@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: PennFilm AB
Anmärkningar / Comments:

Per Thulin: per@thulin.net
Karl Tannergård: admin@kallux.com

• Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion.pdf (2698 kB, öppnas i nytt fönster)